Club
Other events
Foodbar
Residents
About
Contact


address
Bij Sint-Jacobs 13
9000 Gent

open
Daily from 17:00 till late


︎ ︎ Sorry, I...


By Jeroen De Wandel

Jeroen
uses photography as a starting point to create new images from all sorts of material (photographic or otherwise), using his own photography in different shapes, contexts and meanings. His artistic work often starts from a personal need to react within a social context / our society. A common thread is the functioning of our brain: how we deal with zeitgeist, with memories, with manipulation, with technology and how all this reflects back on our psychological well-being. Depending on the angle and location, he uses different techniques, from photography and collages to installations, sculptures and spatial interventions.
In ‘Sorry, I...’, he reflects on the daily deluge of images, opinions and slogans that, whether ‘fake’ or out of context, always appeal to our eternal hunger for more sensation. Caught in an endless scroll of advertising, crazy pets, sexy selfies, war images and political propaganda, the stream of images continues flattening our individualistic, dopamine-addicted bubble into an inhuman indifference to everything that really matters in our society. Algorithms and artificial intelligence can help humans and nature restore the lost balance or... they can, driven by human profit and lust for power, completely overturn democratic values and concepts such as truth.
The most difficult stage in the transformation from caterpillar to insect is the pupa stage, where the caterpillar in a cocoon is broken down and rebuilt from the inside out. Perhaps we as humans are also in a kind of ‘pupa phase’. In a rapidly changing world, we experience this feeling of being stuck as oppressive and numbing; perhaps that’s why we react instinctively, in survival mode, to the world around us. Are we like a fully grown moth, flying disoriented and irresistibly attracted to light to smithereens? Or do we turn our own as well as our artificial brains into a positive, thoughtful and changing force with respect for people and nature?


Jeroen De Wandel gebruikt fotografie als uitgangspunt om nieuwe beelden te creëren uit allerlei (fotografisch of ander) materiaal. Hij gebruikt zijn eigen fotografie in verschillende vormen, contexten en betekenissen. Zijn artistieke werk vertrekt vaak vanuit een persoonlijke behoefte om te reageren binnen een sociale context / onze maatschappij. Een rode draad is het functioneren van ons brein: hoe we omgaan met de tijdgeest, met herinneringen, met manipulatie, met technologie en hoe dit alles reflecteert op ons psychologisch welzijn. Afhankelijk van de invalshoek en locatie gebruikt hij verschillende technieken, van fotografie en collages tot installaties, sculpturen en ruimtelijke interventies.
In ‘Sorry, I...’ denkt hij na over de dagelijkse stortvloed aan beelden, opinies en slogans die, al dan niet ‘fake’ of uit de context gerukt, altijd inspelen op onze eeuwige honger naar meer sensatie. Gevangen in een eindeloze scroll van reclame, gekke huisdieren, sexy selfies, oorlogsbeelden en politieke propaganda, vlakt de beeldenstroom onze individualistische, aan dopamine verslaafde bubbel verder af tot een onmenselijke onverschilligheid voor alles wat er echt toe doet in onze maatschappij. Algoritmes en artificiële intelligentie kunnen mens en natuur helpen het zoek geraakte evenwicht te herstellen of... ze kunnen onder impuls van menselijk winstbejag en machtswellust democratische waarden en begrippen zoals waarheid volledig onderuit halen.
De moeilijkste fase in de transformatie van rups tot insect is de popfase, waarin de rups in een cocon van binnenuit afgebroken en opnieuw opgebouwd wordt. Misschien bevinden we ons als mens ook in een soort ‘popfase’. In een snel veranderende wereld ervaren we dit vastzitten als beklemmend en afstompend; misschien reageren we daarom instinctief, in overlevingsmodus, op de wereld om ons heen. Zijn we net als een volgroeide mot, die zichzelf, gedesoriënteerd en onweerstaanbaar aangetrokken tot het licht, te pletter vliegt? Of ontpoppen we onze eigen én artificiële breinen tot een positieve, nadenkende en veranderende kracht met respect voor mens en natuur?

insta @jeroen_de_wandel // www.jeroendewandel.com